Audyt IT

Audyt informatyczny dostarcza pełnej informacji o posiadanych zasobach sprzętowych i zainstalowanym oprogramowaniu. Sprawdza legalność, bezpieczeństwo i koszty sprzętu IT.

audyt-it

Audyt sprzętu

Usystematyzujemy wiedzę o posiadanym w firmie sprzęcie IT, która zwykle rozproszona jest po wielu działach. Dzięki temu umożliwiamy optymalizację polityki zakupowej sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz administrację tymi zasobami.

Audyt oprogramowania i jego legalności

Umożliwiamy uzyskanie pełnej informacji o posiadanych zasobach sprzętowych i zainstalowanym oprogramowaniu oraz ich legalności. Zlecenie audytu firmie zewnętrznej zapewnia obiektywną i niezależną ocenę zasobów.

Audyt bezpieczeństwa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji IT w Państwa firmie oferujemy audyt polityki bezpieczeństwa oraz przygotowanie i ocenę planów awaryjnych. Dodatkowo umożliwiamy monitorowanie zagrożeń i zarządzanie bezpieczeństwem.

Usługa doraźna lub stały monitoring

Ze względu na dużą dynamikę zmian posiadania firmy, audyt informatyczny powinien być przeprowadzany regularnie. Oferujemy zarówno usługę jednorazowego doradztwa, jak i audytu okresowego.